win doi thuong_Áp dụng thố nhất các phươpháp và luật á

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2021-01-06 18:34

 Phương pháp pháp lý là lực lượng điều chỉnh bên trong thực hiện việc áp dụng pháp luật một cách thống nhất.Cũng như luật gia Đức Widders đã nói, phương pháp luận pháp luật có chức năng đối xử bình đẳng và tính ổn định của pháp luật. Hơn nữa, đối với những người làm công tác pháp lý, lòng trung thành với phương pháp đóng vai trò tự giám sát. Trong xét xử tư pháp, các phương pháp pháp lý, với tư cách là các kỹ năng thực hành được sử dụng bởi các thẩm phán, có chức năng trung gian, có thể tạo cơ sở cho các quy•◇…□ết định xét xử và thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực và sự kiện.

 Phương pháp pháp lý là tư duy nghề nghiệp và công nghệ của cộng đ●▪■■ồng pháp luật, được sử dụng trong việc áp dụng pháp luật trong một vụ án, giải quyết vấn đề giữa các tình tiết và quy phạm, nhằm tìm kiếm các quyết định hoặc bản án hợp pháp và chính đáng trong vụ án. Khía cạnh cố hữu của các phương pháp pháp lý là tư duy pháp lý. Sau đó là một quá trình chủ quan được hình thành trong quá trình thực hành lâu dài của nghề luật, thông qua ngôn ngữ pháp lý đặc biệt để thực hiện phân tích, lập luận, diễn giải, phán đoán và lập luận. Những năm gần đây, vấn đề áp dụng thống nhất pháp luật được giới lý luận và thực tiễn quan tâm. Giới học thuật đã xuất bản nhiều tác phẩm xoay quanh chủ đề này cho đến nay. Ngày 23 tháng ▷…9 năm 2020, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức họp báo và ban hành “Ý kiến ​​của Tòa án nhân dân tối cao về việc hoàn thiện cơ ch▽•=○ế làm việc để thống nhất các chuẩn mực áp dụng pháp luật”. Trước đó, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành một loạt văn bản quy phạm pháp luật về việc áp dụng thống nhất pháp luật cho thấy vấn đề này đã được thực hiện nghiêm túc. Trên thực t△★ế, bản thân việc áp dụng thống nhất pháp luật đã bao hàm những yêu cầu đối với các phương pháp pháp lý. Các phương pháp pháp lý giúp thúc đẩy việc áp dụng pháp luật một cách thống nhất. Mối quan hệ giữa hai người rất thân thi•●ết. Ở Trung Quốc, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống áp dụng thống nhất pháp luật đòi hỏi phải được quan tâm và phát huy vai trò của nó trong các phương pháp pháp lý.

 Ý nghĩa của phương pháp pháp lý đối với việc áp dụng thống nhất pháp luật

 Việc áp dụng pháp luật có thể được điều chỉnh từ các góc độ hệ thống (hoặc cơ chế), đạo đức nghề nghiệp, phương pháp pháp lý, ... để thực hiện việc áp dụng pháp luật một cách thống nhất, từ đó thực hiện công bằng tư pháp. Việc điều chỉnh áp dụng pháp luật chủ yếu đến từ cấp bên ngoài và nội bộ. Trong đó, phương pháp pháp luật là lực lượng ràng buộc vốn có để áp dụng thống nhất pháp luật, áp dụng thống nhất pháp luật có chức năng nhận thức, chức năng giám sát, chức năng đánh giá, chức năng khắc phục hậu quả và chức năng phục vụ. Sức mạnh hạn chế của các phương pháp pháp lý đối với việc áp dụng pháp luật chủ y=★ếu thể hiện ở khía cạnh định hướng tư duy, đường lối kỹ thuật và sự đồng thuận về tri thức. 所以,Phương pháp pháp lý là lực lượng điều chỉnh bên trong thực hiện việc áp dụng pháp luật một cách thống nhất.Cũng như luật gia Đức Widders đã nói, phương pháp luận pháp luật có chức năng đối xử bình đẳng và tính ổn định của pháp luật. Hơn nữa, đối với những người làm công tác pháp lý, lòng trung thành với phương pháp đóng vai trò tự giám sát. Trong xét xử tư pháp, các phương pháp pháp lý, với tư cách là các kỹ năng thực hành được sử dụng bởi các thẩm phán, có chức năng trung gian, có thể tạo cơ sở cho các quyết định xét xử và thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực và sự kiện. Các phương pháp pháp lý cũng có thể đưa ra các tiêu chuẩn quan trọng cho việc áp dụng pháp luật, do đó nâng cao tính hợp pháp và hợp pháp của các phán quyết. Quan trọng hơn, các phương pháp pháp lý có thể đảm bảo việc áp dụng pháp luật một cách thống nhất và nâng cao hiệu quả của các quyết định của tòa án.

 Trong thực tiễn tư pháp của các nước Âu Mỹ, việc áp dụng thống nhất pháp luật đã được quan tâm không nhỏ và cũng là một mục tiêu của nhà nước pháp quyền. Hệ thống luật dân sự lấy luật định làm ngu▼=ồn luật chính và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc áp dụng thống nhất các nguyên tắc luật trong tư pháp. Hoạt động của án lệ Anh-Mỹ tuân thủ nguyên tắc “đi sau tiền lệ” và ch==■-ú trọng hơn đến việc áp dụng thống nhất pháp luật trong các vụ án riêng lẻ. Theo kinh nghiệm của một số nước, trong việc áp dụng thống nhất pháp luật, các phương pháp pháp lý như giải thích pháp luật và lập luận pháp lý luôn mang lại những đảm bảo kỹ thuật quan trọng. Ví dụ, trong trường hợp của Tòa án Tối cao Liên bang Đức, việc áp dụng toàn diện các kỹ thuật tư pháp "giải thích pháp luật" và "ti▽●▽▼ếp tục pháp luật" cuối cùng sẽ tham gia vào việc xây dựng trật tự pháp lý thực tế cùng với các nhà lập pháp, do đó đạt được "sự thống nhất về tư pháp." Trong ba giai đoạn trước khi xét xử, xét xử và sau khi xét xử, Tòa án tối cao của các quốc gia châu Âu khác nhau có những hệ thống riêng biệt đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc giải thích luật một cách thống nhất. Ví dụ, hệ thống giải thích phòng ngừa ở giai đoạn trước khi xét xử bao gồm hệ thống giải thích tư pháp và tham vấn vụ án, hệ thống xem xét vụ việc của Tòa án tối cao trong các hoạt động xét xử và giai đoạn sau khi tuyên án của các tòa án cấp dưới tuân theo hệ thống giải thích pháp luật của Tòa án tối cao. Việc giải thích luật một cách thống nhất chắc chắn sẽ giúp th◁●▪■úc đẩy việc áp dụng luật một cách thống nhất. Có thể thấy, với tư cách là một phương thức pháp lý phổ biến, giải thích pháp luật đóng một vai trò hiển nhiên trong việc áp dụng thống nhất pháp luật của Tòa án tối cao châu Âu.

 Việc áp dụng thống nhất pháp luật cần ch■○ú ý đến phương pháp pháp lý

 Nói chung, trong những năm gần đây, hoạt động tư pháp của Trung Quốc đã tập trung vào việc xây dựng một cơ chế áp dụng pháp luật thống nhất, chẳng hạn như thống nhất các tiêu chuẩn phán quyết thông qua diễn giải tư pháp, thống nhất các tiêu chuẩn phán quyết thông qua các thẩm phán chủ tọa chung và các cuộc họp thẩm phán chuyên nghiệp, và thống nhất áp dụng pháp luật thông qua các ủy ban tư pháp, v.v. 。xuantocdo miền bắc_Gao Jian- Nhóm nghiên cứu đg cố gắng giúp Jeffer!win doi thuongNhóm nghiên cứu của Văn phòng nghiên cứu thuộc Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Giang Tô đã đưa ra một nghiên cứu thực nghiệm vào năm 2007 và đề xuất thi…□ết lập một cơ chế giao ti▼▲ếp áp dụng pháp luật nhằm đạt được sự thống nhất trong áp dụng pháp luật. Hoạt động thực t◇-▲▼ế của cơ chế này bao gồm: cuộc họp chung của chủ tọa phiên tòa, hội thảo kinh doanh xét xử định kỳ, cơ chế trao đổi ý ki▷▷◁ến ​​về các vụ án được sửa hoặc gửi lại để tái thẩm và hệ thống yêu cầu xét xử. Kể từ khi phát hành "Đề cương cải cách Tòa án nhân dân •▼◇5 năm lần thứ hai (…■•2004-▽■▲▲2008)", một số đề cương cải cách đã được đưa ra đều nhằm tìm hiểu và cải thiện cơ chế áp dụng thống nhất pháp luật. Có thể nói, thực tiễn hiện nay tập trung vào cơ chế phát hiện và xác định, cơ ch□●ế rà soát và thảo luận, cơ chế quy định và hạn chế, cơ chế giám sát và quản lý, cơ chế bảo đảm hỗ trợ áp dụng thống nhất pháp luật.

 Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật. Ví dụ, vào tháng •◁▪-2 năm ★★△2012, `` Ý kiến ​​hướng dẫn về việc điều chỉnh hiệu quả việc thực thi quyền lực tùy ý để đảm bảo việc áp dụng thống nhất pháp luật trong công tác thi hành án , `` Các biện pháp thực hiện để thiết lập cơ chế giải quyết bất đ◆▪…□ồng cho việc áp dụng pháp luật vào ngày △▷2▽△8 tháng 10 năm 20○◁19, tháng 7 năm △◆•20▽◁20 "Ý kiến ​​chỉ đạo về áp dụng thống nhất pháp luật và tăng cường tìm kiếm các loại vụ án (để triển khai xét xử)" lần thứ 27, ngày ▷■3=●☆□1 tháng 7 năm 2020, "Ý kiến ​​thực hiện về đẩy mạnh cải cách toàn diện hệ thống trách nhiệm tư pháp" và Tòa án nhân dân tối cao ngày 14 tháng 9 năm 2020. Ý kiến ​​về việc cải thiện cơ chế làm việc của các tiêu chuẩn áp dụng luật thống nhất. " Các văn bản này được ban hành rầm rộ trong hai năm qua cho thấy các Tòa án nước ta rất coi trọng việc áp dụng thống nhất pháp luật. Đặc điểm chung của các văn bản này là tiếp tục ý tưởng cơ bản về việc thi▪◁◆▽ết lập một cơ chế áp dụng pháp luật thống nhất trong hệ thống tòa án. Ví dụ: “Ý kiến ​​về việc cải thiện cơ chế làm việc đối với các tiêu chuẩn áp dụng pháp luật thống nhất” của Tòa án nhân dân tối cao nêu bật vai trò chức năng của Tòa án nhân dân tối cao trong các tiêu chuẩn áp dụng luật thống nhất, nhấn mạnh nhiệm vụ theo luật định của mỗi tổ chức xét xử là hài hòa các tiêu chuẩn áp dụng luật và thực hiện các tiêu chuẩn áp dụng luật thống nhất của chủ tịch tòa án. Giám sát và quản lý trách nhiệm, phát huy hết vai trò của quản lý xét xử, hệ thống cấp xét xử và thủ tục giám sát xét xử để thống nhất các tiêu chuẩn áp dụng của pháp luật, tăng cường hỗ trợ khoa học và công nghệ cho các tiêu chuẩn áp dụng thống nhất của pháp luật và bảo đảm tài năng, thúc đẩy việc thống nhất các tiêu chuẩn áp dụng của pháp luật. Có thể nói, tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các cơ ch◆▼ế đối ngoại luôn là thông lệ chủ đạo trong việc áp dụng thống nhất pháp luật ở Trung Quốc.

 Một số tòa án địa phương cũng đã ban hành văn bản tương tự. Ví dụ, vào tháng 7 năm 2019, để tăng cường hơn nữa việc áp dụng thống nhất pháp luật, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh đã xây dựng và ban hành "Ý kiến ​​hướng dẫn về thực hiện hệ thống trách nhiệm tư pháp và tăng cường áp dụng pháp luật thống nhất", đề xuất xây dựng một cách có hệ thống cơ chế áp dụng thống nhất pháp luật "năm trong một" 。Vào ngày 14 tháng ●▽7 năm 2020, Tòa án nhân dân cấp cao của tỉnh Giang Tô đã thông qua "Quy định về việc thiết lập hệ thống báo cáo và tìm kiếm bắt buộc đối với các vụ án tương tự (xét xử)", trong đó quy định việc thiết lập hệ thống tìm kiếm và báo cáo bắt buộc đối với các trường hợp tương tự. Tất nhiên, trong khi nhấn mạnh việc cải tiến các cơ chế hoặc hệ thống liên quan, các văn bản liên quan cũng nhận thức được giá trị hợp lý của các phương pháp pháp lý như giải thích pháp luật trong việc áp dụng các luật thống nhất. Lấy ví dụ về “Ý kiến ​​về việc cải thiện cơ ch○○=●ế làm việc của các tiêu chuẩn áp dụng pháp luật thống nhất” của Tòa án nhân dân tối cao gần đây, quy định này yêu cầu tòa án nhân dân các cấp tăng cường đào tạo năng lực chính trị và chuyên môn của nhân viên tư pháp, đồng thời củng cố các tiêu chuẩn liên quan liên quan đến việc áp dụng luật thống nhất. Trau dồi khả năng giải thích pháp luật, phân tích vụ án, tìm kiếm các vụ án tương tự, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao toàn diện nhận thức và khả năng thống nhất các tiêu chuẩn áp dụng của cán bộ tư pháp. Nhưng nhìn chung, việc áp dụng thống nhất pháp luật hiện nay đang được chú trọng xây dựng và hoàn thiện hơn từ cấp độ thể chế, mặc dù các phương pháp pháp lý như giải thích pháp luật cũng đã được đề cập nhưng vẫn chưa quan tâm đầy đủ đ★▼☆□ến các biện pháp thực tiễn và khả thi về cách thức lồng ghép các phương pháp pháp lý vào thực tiễn tư pháp. Vẫn có một bước đột phá.

 Đa quan điểm và xây dựng phản ứng toàn diện

 Việc áp dụng thống nhất pháp luật là một dự án có hệ thống, đòi hỏi một phản ứng từ nhiều góc độ và toàn diện được xây dựng. Về quy định của pháp luật, phương pháp xây dựng áp dụng thống nhất pháp luật nói trên về cơ bản tập trung nỗ lực vào cấp lập pháp, thể hiện tư duy hành chính và nhằm giải quyết vấn đề áp dụng thống nhất pháp luật trong việc xây dựng của các tòa án cấp trên. Có những quy tắc trừu tượng mang tính chất bán lập pháp, bỏ qua sự chủ động của các tòa án cơ sở và thẩm phán trong các vụ việc riêng lẻ, và bỏ qua khả năng các thẩm phán sử dụng các phương pháp pháp lý trong các vụ việc riêng lẻ. Trên thực tế, vấn đề áp dụng thống nhất pháp luật không loại trừ sự khác nhau trong các bản án, cần phải chú ý bảo vệ sự sáng suốt của thẩm phán. Vì vậy, không thể hiểu một cách máy móc và cứng nhắc về việc áp dụng thống nhất pháp luật, bởi vì bất kỳ hoạt động áp dụng pháp luật nào cũng tất yếu sẽ có sự chủ quan nhất định của người áp dụng và cần có chỗ cho hoạt động của các phương pháp pháp luật.

 Trong những năm gần đây, một số văn bản của Tòa án nhân dân tối cao đã bắt đầu ch□△ú ý đ•★ến giá trị của các phương pháp pháp luật trong việc áp dụng thống nhất pháp luật. Ví dụ, "Ý kiến ​​hướng dẫn về việc điều chỉnh hiệu quả việc thi hành án để bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất" đề xuất việc áp dụng đ▷◆…△úng các phương pháp pháp luật, Phương pháp giải thích pháp lý và phương pháp đo lường lãi suất. “Ý kiến ​​về cải ti-★ến cơ ch☆-○ế làm việc của các tiêu chuẩn áp dụng pháp luật thống nhất” yêu cầu tòa án nhân dân các cấp cần tăng cường trau dồi khả năng giải thích pháp luật, phân tích vụ án, truy xuất vụ án và ứng dụng công nghệ liên quan đến các tiêu chuẩn áp dụng pháp luật thống nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các văn bản này chỉ mới bắt đầu nhận thấy giá trị của việc giải thích pháp luật và các phương pháp khác trong việc áp dụng pháp luật thống nhất. Ví dụ, liệu thẩm phán các cấp, đặc biệt là thẩm phán cấp cơ sở có được công nhận quyền giải thích pháp luật, quyền lựa chọn và áp dụng các quy định hay không, những sơ hở bổ sung. Hiện nay, với sự tiến bộ của cải cách tư pháp, vấn đề áp dụng thống nhất pháp luật thường được đặt ra trong bối cảnh của hệ thống trách nhiệm tư pháp, tuy nhiên, từ góc độ phương pháp pháp lý, tôi e rằng nó cần được thiết k▲■▽ế trong một nền tảng hệ thống rộng hơn để giúp thực sự đạt được tính thống nhất của pháp luật. Được áp dụng. Các văn bản trên cũng đã bắt đầu chú ý đến tính chuyên nghiệp của thẩm phán với tư cách là chủ thể áp dụng pháp luật, đặc biệt là giá trị của khả năng phương pháp pháp luật trong việc áp dụng pháp luật thống nhất. Tư duy pháp lý là khía cạnh vốn có của các phương pháp pháp lý. Nếu tư duy pháp lý không được đào tạo, nó sẽ có trạng thái rời rạc, không đầy đủ và trực quan. Khó đảm bảo tính thống nhất của việc áp dụng pháp luật. Cần ch◇•ú ý đến vai trò của tư duy chuyên môn của thẩm phán trong việc thống nhất áp dụng pháp luật và cần tăng cường đào tạo liên quan để nâng cao chất lượng tổng thể và tính chuyên nghiệp của đội ngũ thẩm phán, để hình thành sự đ□◁ồng nhất về tư duy pháp lý của nhóm chuyên nghiệp của thẩm phán ở Trung Quốc, tức là tư duy xét xử thống nhất, tiêu chuẩn và chặt chẽ. Thúc đẩy hình thành cộng đồng thẩm phán chuyên nghiệp.

 Tóm lại, với sự phát triển của công nghệ cao, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cũng giúp giải quyết vấn đề phát sinh trường hợp và thích ứng. Một số tòa án địa phương đã bắt đầu khám phá khía cạnh này. Ví dụ, một hệ thống phán quyết thông minh được gọi là "Rui Judge" đã được đưa ra tại Tòa án cấp cao Bắc Kinh và Tòa án Thượng Hải cũng đã phát triển một "hệ thống xử lý vụ án bổ trợ thông minh hình sự." Làm thế nào để sử dụng dữ liệu lớn tư pháp và trí tuệ nhân tạo pháp lý để cải thiện chức năng "tiêu chuẩn xét xử thống nhất" trong hướng dẫn các trường hợp tương tự là một chủ đề quan trọng cần được khám phá trong tương lai. Liên quan đ▼▽=○ến việc này, trong thời gian qua, một số văn bản do Tòa án nhân dân tối cao và các tòa án địa phương ban hành đã đặc biệt quan tâm đến việc truy tìm những vụ án tương tự. Việc tìm ki◇◆●ếm các trường hợp tương tự không chỉ là một hệ thống, mà quan trọng hơn, nó còn cần đ▽•◇•ến sự hỗ trợ kỹ thuật từ các phương pháp pháp lý. Ví dụ, trường hợp lớp là gì? Làm th☆…ế nào để tìm và biện minh sự giống nhau giữa các trường hợp tương tự? Tất cả đều cần sự hỗ trợ của các phương pháp pháp lý liên quan như lý luận loại suy và lập luận pháp lý. N▽★ếu không có sự hỗ trợ tương ứng đó, có thể khó đạt được mục tiêu đã định trước bằng cách bắt buộc tìm kiếm các trường hợp tương tự. Tất nhiên, nguyên nhân dẫn đến sự không thống nhất của việc áp dụng pháp luật là rất phức tạp, và việc tìm kiếm một cách tiếp cận thống nhất cho việc áp dụng pháp luật từ góc độ phương pháp pháp lý có lẽ chỉ là một trong nhiều biện pháp đối phó, nhưng đó thực sự là một trong những biện pháp cần phải xem xét.

 Tác giả: Jiao Bao khô

 (Tác giả là giáo sư trường Luật Quảng Hoa, Đại học Chiết Giang)[Chỉnh sửa: Tian Boqun]

win doi thuong_Áp dụng thống nhất các phương pháp và luật phá

China News Service, Shenyang, 30/10 (Zhao Guihua) Quận Tiexi, thành phố Thẩm Dương, nơi có lịch sử công nghiệp hàng thế kỷ, ngày 30/10 thông báo sẽ khởi động hai tuyến nghiên cứu “Văn hóa công nghiệp +” cho du khách trong và ngoài nước đến thăm Thẩm Dương vào mùa đông này. , Mở ra mô hình du lịch văn hóa công nghiệp kiểu mới. Theo những người trong ngành, trong bối cảnh toàn cầu, phát triển nghiên cứu công nghiệp là một hướng đi mới để mở ra một thành phố, một đầu tàu quan trọng để nâng cao hình ảnh của một thành phố, và nó có vai trò đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị. Để củng cố khái niệm "Văn hóa công nghiệp +" ở Thẩm Dương, hai lộ trình nghiên cứu "Văn hóa công nghiệp +" được giới thiệu lần này là những con đường mới và động lực mới để nuôi dưỡng và phát triển ngành du lịch văn hóa công nghiệp. "ngành

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='0y48y'></tfoot>

   <i id='2isu'><tr id='2q66e'><dt id='jrvh'><q id='uug8m'><span id='422g'><b id='gqou6'><form id='6c4e'><ins id='a42m4'></ins><ul id='a8a4s'></ul><sub id='6g2ug'></sub></form><legend id='95f9'></legend><bdo id='qcw4'><pre id='2wku0'><center id='bpOHh'></center></pre></bdo></b><th id='mkyq'></th></span></q></dt></tr></i><div id='tsisR'><tfoot id='yk2as'></tfoot><dl id='ejgrS'><fieldset id='iyqiw'></fieldset></dl></div>
   <legend id='ui6o2'><style id='cyysm'><dir id='eyu00'><q id='e4os'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>